Ürünler

SÜPER % 30 AZOT

super 30 azot

GARANTİ EDİLEN İÇERİKKÜTLECE (w/w) %
Toplam Azot (N): %30
Amonyum Azotu %8
Üre Azotu(N) %22
Suda Çözünen Kükürt Trioksit(SO )3 %25

 

SÜPER % 30 AZOT

İçerisinde %22 üre, %8 amonyum azotu, %25 SO3 bulunmaktadır. Üre Bitkinin azot ihtiyacını karşılamak için hemen hemen her tür ürünlerin gübrelenmesinde çok yararlıdır. Üre yetersiz verildiğinde bitkinin gelişimi yavaşlar ve verimi düşer. Üre bitki gelişiminin bütün evrelerinde kullanılır. İçerisinde %8 Amonyum Azotu ile %25 SO3 birlikte bitkinin kükürt ihtiyacını karşılar. Bitkinin gelişimini teşvik ettiği gibi kök ve sapların incelmesini engeller, verimi artırır. SO3 bitkinin tepe ve kök gelişimi üzerinde doğrudan etkilidir.